III edycja projektu - świąteczna, ruszyła 12 grudnia 2023
w pośród uczestników edycji znalazły się palarnie - znane z I edycji (Kofikada, Olle Cafe), Szczodra (II edycja) oraz dwie nowe palarnie - Iskra i Praż